Nuomos taisykles

 

Dviračių ir paspirtukų nuomos sutartis:

 

Nuomininkas, ir  UAB“Velotakas“, registruota adresu Marcinkevičiaus g. 30, Vilnius, įmonės kodas 302643966, toliau vadinama Nuomotojas, atstovaujama direktoriaus Avitalio Maizelio, veikiančio (-ios) pagal įstatus, sudarė šią nuomos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

  1. Sutarties objektas

1.1. Nuomininkas  įgyja teisę nuomos pagrindu valdyti ir naudoti  dviratį/čius arba paspirtuką/us , vieno dviračio/paspirtuko  kaina yra 405 EUR.

  1. Turto perdavimas .

2.1 Nuomotojas garantuoja, kad Turtas techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti pagal paskirtį, sukomplektuotas, akivaizdžių ir paslėptų trūkumų neturi.

  1. Nuomininko teisės ir įsipareigojimai

3.1. Nuomininkas nuo Dviračio/Paspirtuko  priėmimo momento atsako už Dviračio/Paspirtuko išsaugojimą;

3.2. Visa Dviračio/Paspirtuko sunaikinimo, praradimo, vagystės, sugadinimo ar priešlaikinio susidėvėjimo rizika ir atsakomybė, kilusi dėl Nuomininko neteisingo ar netinkamo Dviračio/Paspirtuko naudojimo, nepriklausomai nuo atstatymo galimybės, pagal LR CK 6.502 str. atitenka Nuomininkui.

3.3. Vagystės atveju Nuomininkas privalo pranešti policijai, bei atlyginti Nuomotojui Dviračio/Paspirtuko  vertę, nurodyta 1.1. punkte.

3.4. Nuomininkas privalo grąžinti Dviratį/Paspirtuką techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kaip sutarties pasirašymo momentų. Dviratis/Paspirtukas  negali būti subraižytas, sulaužytas ar deformuotas (įlenktas). pan.

3.5. Jei grąžinamo Dviračio/Paspirtuko būklė neatitinka šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Dviračio/Paspirtuko defektų ištaisymo išlaidas.

3.6. Atsakomybė už nuostolius ir žalą padarytą tretiesiems asmenims, jų transporto priemonėms ar aplinkai naudojant ir eksploatuojant Dviratį/Paspirtuką tenka Nuomininkui.

3.7. Nuomotojas neatsako už Nuomininko sveikatos sužalojimus naudojantis Dviračiu/Paspirtuku, taip pat įvykus autoįvykiui atsakomybę už sveikatos sužalojimus prisiima Nuomininkas.

3.8. Visi ginčai, susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.